Återbetalningsregler

En del av våra biljetter kan återköpas, nedan listas förutsättningarna.

Du kan ansöka om återbetalning vi ett webbformulär, vår kundtjänst eller närmaste kundcenter.

Vi återköper:

 • Oanvänd enkelbiljett, laddat på Resekort (om giltighetstiden inte gått ut) - mot en administrativ avgift på 50 kronor.
 • Reskassa - Till den 31 december 2020 tar vi inte ut någon administrativ avgift för utbetalning av kvarvarande belopp på reskassan. Från och med den 1 januari 2021 återköper vi kvarvarande belopp på reskassan mot en administrativ avgift på 50 kronor.
 • Oanvänd 30-dagarsbiljett - mot en administrativ avgift på 50 kronor.
 • Oanvänd Sommarbiljett - mot en administrativ avgift på 50 kronor.
 • Uppvärdering skolkort - mot en administrativ avgift på 50 kronor.

Vi återköper inte:

 • Delvis använd enkelbiljett, laddat på Resekort.
 • Delvis använd enkelbiljett, utskriven på papper.
 • Delvis använd 24-timmarsbiljett.
 • Delvis använd 30-dagarsbiljett.
 • Delvis använd Sommarbiljett.
 • Biljetter köpta i biljettautomaten.
Uppdaterad 7 januari 2020