Skriv till oss

Gäller ditt ärende ett klagomål eller synpunkt på din Serviceresa, det vill säga sjuk – eller färdtjänstresa, eller Närtrafik, ska du registrera ditt ärende här. Övriga ärenden såsom beställningar, frågor som berör till exempel färdtjänsttillstånd hänvisas till vår kundtjänst på telefon 010-21 21 021. Brådskande kundserviceärenden hänvisas till telefon 010 – 21 21 000.

I menyn under kan du lämna synpunkter, önskemål, förslag på förbättringsåtgärder med mera på det som rör tidigare resor med Kalmar länstrafik exempelvis linjesträckning och service/bemötande ombord på bussar och tåg.

Uppdaterad 13 mars 2019