Här kan du skriva till oss

Här kan du skriva till oss angående synpunkter för resor med Kalmar länstrafiks bussar eller tåg i linjetrafik.

Gäller ditt ärende synpunkter på din Serviceresa, det vill säga sjuk – eller färdtjänstresa, eller Närtrafik ska du registrera ditt ärende här. Övriga ärenden såsom beställningar, frågor som berör till exempel färdtjänsttillstånd hänvisas till vår kundtjänst på telefon 010-21 21 021. Brådskande kundserviceärenden hänvisas till telefon 010 – 21 21 000.

I menyn under kan du lämna synpunkter, önskemål, förslag på förbättringsåtgärder med mera på det som rör tidigare resor med Kalmar länstrafik exempelvis linjesträckning och service/bemötande ombord på bussar och tåg.

Ett ärendenummer visas längst ned på sidan när formuläret har skickats. Spara ärendenumret.

Uppdaterad 11 januari 2021