Återbetalningsregler - KLT

Återbetalningsregler

En del av våra produkter går att återköpas. Kontakta oss för att ta reda på var du kan få din produkt återbetald.

Produkt Återköp

Enkelbiljett,
Resekort
Helt oanvänd

Ja, före giltighetstidens utgång.

Återbetalningsvärdet betalas ut.
Adm. avgift: 30 kr.

Enkelbiljett,
Resekort
Delvis använd

Nej.
   
Enkelbiljett,
mjukt kort
Helt oanvänd

Ja, före giltighetstidens utgång.

Återbetalningsvärdet betalas ut.
Adm. avgift: 30 kr.

Enkelbiljett,
mjukt kort
Delvis använd
Nej.
   
Enkelbiljett, papper Nej.
   
Reskassa Ja. Återbetalningsvärdet betalas ut.
Adm. avgift: 30 kr.
   
30-dagars resperiod
Helt oanvänd
Ja. Återbetalningsvärdet betalas ut.
Adm. avgift: 30 kr.
30-dagars resperiod
Delvis använd
Nej.
   

Sommarperiod
Helt oanvänd

Ja. Återbetalningsvärdet betalas ut.
Adm. avgift: 30 kr.

Sommarperiod
Delvis använd

Nej.
   

1-dags
Helt oanvänd

Ja. Återbetalningsvärdet betalas ut.
Adm. avgift: 30 kr.

1-dags
Delvis använd

Nej.
   
Uppvärdering skolkort Ja. Återbetalningsvärdet betalas ut.
   

Biljett köpt i Quickomat

Nej.
   

Biljett köpt via mobilappen

Nej.