Förseningsersättning - KLT

Förseningsersättning

Här ansöker du om förseningsersättning för både Kalmar länstrafik, Kustpilen, vid resa över länsgränsen med Sydtaxan (t ex Öresundståg) och Resplusresor.

Det kan dröja 30 dagar efter din ansökan innan du får besked. 

Har du synpunkter på tidigare tagna beslut vill vi gärna att du delger oss dessa skriftligen, antingen via brev eller på epostadressen Skyddad adress. Glöm inte att ange ärendenummer.


Ansök här!

Har du en Resplus-biljett? Ansök här!