Om Förseningsersättningen - KLT

Om Förseningsersättningen

Förseningsersättning innebär att du kan få ersättning om din resa med oss blir försenad till slutdestinationen eller helt inställd.

Förseningsersättningen omfattar resor i linjetrafik (tåg och buss) samt Närtrafik. Den gäller däremot inte om din resa handlar om en sjukresa, färdtjänst eller riksfärdtjänst. 

När kan jag få ersättning?

Din ansökan ska ha kommit fram till oss inom två månader från den dag du blev försenad. I de fall det finns särskilda skäl (till exempel sjukdom eller vistelse utomlands) kan vi godkänna reklamationer som kommer in senare än två månader.
Kontakta oss om du är osäker.

Hur stor ersättning du får beror på resans pris samt på hur många minuter sen du blev när du reste med oss:

  • Blev du 20-39 minuter sen har du rätt att få tillbaka 50% av biljettpriset.
  • Blev du 40-59 minuter sen har du rätt att få tillbaka 75% av biljettpriset.
  • Blev du 60 minuter sen eller mer har du rätt att få tillbaka 100% av biljettpriset.

Om du förväntas bli mer än 20 minuter försenad har du rätt att bli kompenserad för resa med egen bil eller taxi. Du måste själv bedöma om du ska välja alternativt färdsätt och ansöka om ersättning i efterhand. Ersättning för taxi/bil kan inte kombineras med ersättning för resans pris.
Finns ingen biljett dras den kostnad av som resenären skulle ha haft om denne hade betalat för resan. 

Taxiresa ersätts med ett kontantbelopp, eller i form av värdebevis, motsvarande taxiresans styrkta faktiska kostnad. Ersättning för taxiresa är begränsad till 1170 kronor. Maxbeloppet gäller för en resenär och kan alltså, om styrkt faktiskt kostnad överstiger maxbeloppet, läggas ihop för flera resenärer som väljer att samåka med taxi. För Duo/Familjbiljett begränsas ersättningen att motsvara två vuxna resenärer. Du måste bifoga taxameterkvitto i original till din ansökan.

Resa med egen bil ersätts kontant eller i form av ett värdebevis enligt Skatteverkets regler för skattefri ersättning och är begränsad till 1170 kronor.

Högsta ersättningen för taxi och bil är 1/40 av det prisbasbelopp enligt 2 kap. 7 § i socialförsäkringsbalken som gäller för det år då resan skulle avslutats. För 2019 är högsta belopp 1170 kronor (inklusive eventuella parkeringsavgifter).

Kalmar länstrafik ersätter inga följdkostnader som kan uppstå vid en försening. Detta innebär att du inte kan få ersättning för missade teaterbesök, tandläkartider, förlorad arbetsinkomst, missad anställningsintervju och så vidare. Kalmar länstrafik ersätter heller inte följdkostnader i form av nya flygbiljetter i de fall du missar en anslutning på till exempel Copenhagen Airport. 

Ersättningen kan betalas ut på två olika sätt:

  • I form av ett värdebevis som kan användas vid köp av färdbevis hos något av Kalmar länstrafiks försäljningsställen eller hos något försäljningsställe i de andra sydlänen*.
  • Kontant (utbetalas via SUS, Swedbanks utbetalningssystem).

* Sydlänen: Kalmar länstrafik, Länstrafiken Kronoberg, Blekingetrafiken, Hallandstrafiken, Jönköpings Länstrafik, Skånetrafiken och Västtrafik.

Information för dig som reser med tåg på sträckan Kalmar-Nybro-Emmaboda

Du måste ha registrerat din resa i perrongautomaten innan ordinarie avgångstid för tåget, för att Förseningsersättning ska kunna åberopas. 
Det finns tillfällen då registrering av resan inte kan ske innan avgångstid, t ex om perrongautomaten är ur funktion eller om anslutande Kalmar länstrafiks tur är försenad till stationen. Dessa fall handläggs enligt ordinarie villkor för Förseningsersättningen.

För dig med Resplus-biljett

Du som gör en resa genom två eller fler län, med olika trafikföretag, och har en biljett som heter Resplus omfattas av Resplus resevillkor. 

Resevillkor Resplus

Frågor och svar Resplus 

Har du drabbats av försening och har en Resplus-biljett, gör du din ansökan om ersättning via länken nedan:

Förseningsersättning Resplus

När Förseningsersättningen inte gäller

Då vi kan konstatera att uppgifterna i ansökan inte stämmer eller om möjligheten till förseningsersättningen har missbrukats.

EU-förordning avseende tågresor

För resenär som reser med Kalmar länstrafiks färdbevis på tåg finns en EU-förordning som reglerar bl a resegarantin. Denna innebär att du som resenär har rätt till ersättning även vid tillfällen då undantagen enligt ovan gäller. Förseningen måste då överskrida 60 minuter och du har inte rätt till ersättning i de fall vi informerat om förseningen före inköpet av biljetten. Du kan läsa mer om Eu-förordningen på Konsumentverkets hemsida.