Annonsering i bussar - KLT

Annonsering i bussar

Vill du som företag eller organisation synas i våra skärmar ombord på bussarna? 

Ta kontakt med Commersial TV (CTV) i Kalmar vilka ansvarar för annonsförsäljningen. 

Övrig reklam och marknadsföring är KLTs ansvar och tryckt material tillåts inte ombord.