Ansök om återbetalning, reklamation eller förseningsersättning

Det finns två olika formulär. Ett för att ansöka om återbetalning/reklamation och ett för att ansöka om förseningsersättning. För att fylla i formuläret klickar du på respektive knapp här nedanför.

Vår handläggningstid kan vara upp till 30 dagar men givetvis strävar vi efter att hjälpa dig så fort som möjligt. Under semesterperioden kan handläggningstiden bli något längre.


Återbetalning/reklamation

Här ansöker du om återbetalning av olika biljetter för resor med Kalmar länstrafik, Krösatågen och inom Sydtaxan (exempelvis Öresundståg). Det är även möjligt att ansöka om återbetalning/reklamation av biljetter, reskassa m.m.

OBS gäller ärendet ersättning på grund av en försenad/inställd tur ska du ansöka via formuläret för Förseningsersättning som du hittar längre ned på sidan.


Förseningsersättning

Förseningsersättning innebär att du kan få ersättning om din resa med oss blir försenad till slutdestinationen eller om den blir helt inställd.

Du ansöker om förseningsersättning där du köpte biljetten. Du kan ansöka om förseningsersättning från Kalmar länstrafik om du köpt din biljett:

  • Via Kalmar länstrafiks app
  • Ombord på Kalmar länstrafiks bussar
  • Ombord på Krösatågen inom Kalmar län samt Östergötland
  • Via Kalmar länstrafiks biljettautomater
  • Via ett kundcenter eller återförsäljare i Kalmar län

Om du köpt din biljett via ett annat län eller ett annat läns app så ansöker du om förseningsersättning hos dem. 

BlekingetrafikenHallandstrafiken, Jönköpings länstrafikLänstrafiken KronobergSkånetrafikenVästtrafik

För resor med Resplusbiljetter: 

Om du har rest med en förbokad Resplus-biljett med byte mellan olika tåg eller buss/tåg och blir försenad så gör du din ansökan om ersättning via Resplus hemsida. Resplusbiljett är en biljett, märkt ”Resplus”. Vid Resplusresor gäller särskilda regler för förseningsersättning.

Förseningsersättning Resplus

Förseningsersättningen omfattar resor i linjetrafik (tåg och buss) samt Närtrafik. Den gäller däremot inte för en sjukresa, färdtjänst eller riksfärdtjänst.

Frågor och svar förseningsersättning