Våra entreprenörer - KLT

Våra entreprenörer

Kalmar länstrafik har avtal med flera entreprenörer som kör buss- och tågtrafiken i länet.

Bussentreprenörer

Kalmar länstrafik har inga egna bussar eller förare. Alla busstrafik sker på entreprenad. Trafiken fördelar sig områdesvis enligt följande:

Område Entreprenör
Västervik Söne Buss AB (genom Bivab)
Bergkvarabuss AB
Vimmerby Nilsbuss AB

Hultsfred Hjalmarssons Buss AB (genom Bivab)
Högsby Flexbuss AB
Oskarshamn Bergkvarabuss AB 
Flexbuss AB
Mönsterås Bergkvarabuss AB
Flexbuss AB
Kalmar Bergkvarabuss AB
Nybro Nilsbuss AB 
Öland Bergkvarabuss AB
Bergkvara Bergkvarabuss AB
Påryd Bergkvarabuss AB
Emmaboda Nilsbuss AB
Alstermo Nilsbuss AB
Söderåkra/Torsås Bergkvarabuss AB
Ukna Ukna Busstrafik AB

Tågentreprenörer

Kalmar - Linköping och Västervik - Linköping

Kalmar länstrafik ansvarar för tågtrafiken på sträckorna, i samarbete med AB Östgötatrafiken. Transdev utför trafiken på entreprenad. Kalmar länstrafik äger alla fordon och ställer dessa till Transdev förfogande för att utföra trafiken.

Kalmar - Nybro - Emmaboda (- Alvesta - Köpenhamn)
Tågtrafiken på sträckan utförs av Transdev. Kalmar länstrafik ansvarar tillsammans med övriga trafikhuvudmän för Öresundstågstrafiken till/från Köpenhamn. Kalmar länstrafik avtalar även med SJ om platser i tre av deras tåg för resor inom länet.

Kalmar - Smedby - Trekanten - Nybro - Örsjö - Emmaboda och Emmaboda - Karlskrona
På sträckan utför företaget Tågkompaniet tågrafiken

Försäljningsentreprenörer

Kalmar länstrafik har 9 fasta försäljningsställen inom länet. Merparten av dessa försäljningsställen drivs i entreprenadform enligt följande:

Försäljningsställe Entreprenör
Högsby Kalmar Länstrafik
Oskarshamn Coop Extra
Vimmerby Nilsbuss AB
Västervik Hjalmarssons Buss AB
Emmaboda Emmaboda Spelcentrum
Kalmar Centralens Resebutik i Kalmar AB
Nybro Nybro kommun

Vid samtliga försäljningsställen säljs alla produkter från Kalmar länstrafik samt tillhandahålls all informationsmaterial, inklusive tidtabeller.

Entreprenörer som kör Serviceresor

Område Entreprenör
Västervik Vikbolands Taxi
Linnéa Buss
Loftahammars Taxi
Gamleby TaxiBuss
Västerviks Taxi 
Vimmerby Vimmerby Taxi
Vikbolands Taxi
Nilsbuss AB
Hultsfred Vimmerby Taxi
Fagerhults Taxi
Vigertssons Taxi
Målilla Taxi
Nettotaxi 
Högsby Fagerhults Taxi
VG Taxi
Nettotaxi
Busstur 
Oskarshamn Flexbuss AB
Nettotaxi
Oskarshamns Taxi
Kristdala Taxi
Erikssons Taxi
Busstur 
Mönsterås Nettotaxi
Vimmerby Taxi
Hasses Taxi
Mönsterås Taxi
Fliseryds Taxi
Flexbuss AB 
Kalmar Nettotaxi
Flexbuss AB
Thomas Service Taxi
Top-Cabino 
Öland Löttorps Taxi
Nettotaxi
Top-Cabino 
Torsås Torsås Taxi
Thomas Service Taxi 
Emmaboda Taxi Emma
Nettotaxi
Bergkvarabuss