Resande - KLT

Resande

Så här ser resandestatistiken ut för de senaste åren:

Antal resor med KLT per år

2007: 6 277 564
2008: 6 566 333   + 4,6 procent
2009: 6 678 246   + 1,7 procent
2010: 6 826 383   + 2,2 procent
2011: 7 099 483   + 4,0 procent
2012: 7 528 751   + 6,0 procent
2013: 8 290 532   + 10,1 procent
2014: 8 976 472   +  8,3 procent
2015: 10 084 631  + 5,5 procent *
2016: 10 963 403  + 8,7 procent 
2017: 10 284 769  + 2,3 procent

En medveten strategi med s k stråktrafik infördes augusti 2008. Stråktrafik innebär en tätare, snabbare busstrafik vid samma minuttal varje timma (taktfast tidtabell). Först ut med stråktrafik var sträckan Kalmar-Mönsterås-Oskarshamn-Västervik. Sedan dess har stråktrafiken byggts ut successivt och idag är t ex Västervik-Vimmerby-Hultsfred, Kalmar-Borgholm och till stora delar Kalmar-Nybro betydande stråk.

* I skiftet 2014/2015 tillkom resandeunderlag för Öresundstågstrafiken. För en jämförbar procentsats är det bara medräknat i antalet resor.