Kartor - KLT

Kartor

Linjekartor

Här finns linjekartor för vardera kommun i länet (landsbygd- och stadstrafik).

 

Kartor över länets större bussterminaler

Svårt att hitta rätt plattform/läge? Här kan du titta på kartor över våra Resecentrum, större busstationer eller länets sjukhus.

Kartorna kan vara en hjälp för dig som gjort en sökning i Reseplaneraren som ibland ger en hänvisning till en viss hållplats eller läge, markerad med en bokstav.