Skolkort - KLT

Skolkort

Skolkort är exklusivt för grundskole- och gymnasieelever och delas ut av respektive skola till dem som är berättigade till det.

Det finns ett Skolkort som gäller inom respektive kommun och ett som gäller i hela Kalmar län. Skolkortens giltighet för VT 2019 är skoldagar under perioden 190107 - 190614.

Skolkort kommun Skolkort län
 • Gäller inom respektive kommun.
 • Gäller för en eller två resor per skoldag under hela läsåret (både höst och vår).
 • Gäller för resor inom respektive kommun. Kortet kan uppvärderas (se länk nedan).
 • Kortet är personligt och får inte lånas ut. Därför måste legitimation kunna uppvisas vid ev. biljettkontroll.
 • Namn, skola och klass ska alltid skrivas på kortet. 
 • Samtliga kort delas ut av skolan. Det är skolan som avgör vilka elever som uppfyller kraven för att få Skolkort.
 • Gäller i hela Kalmar län.
 • Gäller för en eller två resor per skoldag under hela läsåret (både höst och vår).
 • Gäller för resor inom Kalmar län. Kortet kan uppvärderas (se länk nedan).
 • Kortet är personligt och får inte lånas ut. Därför måste legitimation kunna uppvisas vid ev. biljettkontroll.
 • Namn, skola och klass ska alltid skrivas på kortet. 
 • Samtliga kort delas ut av skolan. Det är skolan som avgör vilka elever som uppfyller kraven för att få Skolkort.

Läs mer om hur du uppvärderar ditt Skolkort!