Uppvärdera Skolkort - KLT

Uppvärdera ditt Skolkort

Genom att betala en extra avgift kan eleven få utökad giltighet för kortet, dels för lovdagar, dels för antalet resor per dag samt för resor inom hela Kalmar län.

Uppvärderingar av Skolkorten kan endast ske på KLT:s fasta försäljningsställen. Det går bara att uppvärdera Skolkortet en termin åt gången.

Skolkort (inom respektive kommun)skolkort

A. Kort med begränsat antal resor/skoldag =>  Uppvärderat till Skolkort (inom resp. kommun) med obegränsat antal resor även under veckoslut och lovdagar under giltighetstiden.

  • Pris vårtermin: 650 kronor.
  • Pris hösttermin: 650 kronor.

B. Kort med begränsat antal resor/skoldag =>  Uppvärderat till Skolkort län med obegränsat antal resor även under veckoslut och lovdagar under giltighetstiden.

  • Pris vårtermin: 1 175 kronor.
  • Pris hösttermin: 1 175 kronor.

Skolkort län (inom Kalmar län)skolkort län

Kort med begränsat antal resor/skoldag =>  Uppvärderat till Skolkort län med obegränsat antal resor även under veckoslut och lovdagar under giltighetstiden.

  • Pris vårtermin: 975 kronor.
  • Pris hösttermin: 975 kronor.