Resplusbiljett - KLT

Resplus - en biljett till hela Sverige

Tåg, buss och båt i hela Sverige på samma biljett!

Med en Resplusbiljett får du hela resan på en biljett, oavsett vilka färdmedel eller trafikföretag som ingår. Det finns flera tusen orter och destinationer knutna till Resplus.

Du köper din Resplusbiljett här eller i SJs biljettautomater, resebyårer eller större järnvägsstationer.

Vid frågor om resevillkoren vänder du dig till den som du köpt resan av eller till något av de utförande trafikföretagen.

Komma-fram-garanti

I Resplusbiljetten ingår också en "komma-fram-garanti", vilket innebär att företagen inom Resplus tar ett gemenamt ansvar för att se till att du kommer fram till slutmålet för din resa. Resplus har också en speciell resegaranti om du skulle bli försnad till din slutdestination, se nedan.

Du kan du läsa mer om Förseningsersättningen som finns här.

Observera att Kalmar Länstrafik istället tillämpar Sydtaxans resevillkor för Resplusresor som startar och slutar inom sydtaxeområdet. Sydtaxeområdet omfattar Kalmar, Blekinge, Kronobergs, Jönköpings, Hallands och Skåne län samt Kustpilen till/från Östergötland. Läs mera om detta här.