Tillgänglighet - KLT

Tillgänglighet i våra fordon

För att du med funktionsnedsättning ska känna dig trygg med din resa med oss kan du anmäla din resa i förväg. 

Vår kundtjänst förbereder då föraren på att exempelvis liften ska användas vid en viss hållplats. Skulle det uppstå platsbrist eller andra bekymmer längs vägen finns det tid att ordna förstärkning. På så vis kan vi genomföra din resa på bästa tänkbara sätt.

Fordonsinformation

Du kan läsa mer om tillgänglighet och fordonsspecifik information för vardera fordonstyp eller tåg här

Kontakta oss

Anmäler gör du senaste en timme innan avresan till vår kundtjänst på telefonnummer 010-21 21 000.