Fordonsinfo, Y31 - KLT

Fordonsinfo, Kustpilen, Y31

Kustpilentåg (modell Y31) har bl a trafikerat Västervik - Linköping sedan juni 2010.

Tågtypen trafikerar sträckorna Västervik-Linköping, Kalmar-Linköping och Oskarshamn-Berga. Tågen är byggda i Henningsdorf i Tyskland under 2009-2010 och är systerfordon till Krösatågen. Tågsättet består av 2 vagnsdelar, med två breda ingångar i vagn 1 och 2.

Sittplatser

 • 1 klass i vagn 1:  8 sittplatser    (1 kl saknas i tåg 1401 nedan, fler 2 kl-platser).
 • 2 klass i vagn 1:  34 sittplatser, varav 7 klaffsäten. Pl 9-27 är bokningsbara.
 • 2 klass i vagn 2:  49 sittplatser, varav 7 klaffsäten. Pl 46-77 är bokningsbara.

Handikappanpassning

 • Plats 46, 47 och 49 i vagn 2.
 • Möjlighet att förankra rullstol finns.
 • Handikapplatserna finns i tågets mitt, i s k låggolvsdelen. Båda dörrarnas insteg är i nivå med plattformen, vilket underlättar på- och avstigning. 
 • Handikappsanpassad toalett finns i anslutning till hänvisade sittplatser. 
 • Vid på- och avstigning läggs en ramp ut. Rampens yta är 700 mm (bredd) x 1 500 mm (längd). Maxlast: 325 kg.

Tågens namn

 • 1401 Axel Petersson "Döderhultarn"
 • 1423 Tage Danielsson
 • 1424 Traska
 • 1425 Garpe
 • 1426 Kung Märta

Djur

Djur får medföras på plats 20-27 i vagn 1.

Resa med barn

Enkel på- och avstigning med barnvagn (eller med tungt strymmande bagage) p g a att dörrarna har lågt insteg och är i nivå med plattformen. Barnvagnar placeras enklast i tågets mitt, i låggolvsdelen i direkt anslutning till dörrarna. 

Övrigt

 • Bagage placeras på bagagehyllor, i utrymmet bakom stolarnas ryggar eller på bagagehylla i låggolvsdelen i mitten av tåget. 
 • Servering sker från tågets pentry.
 • Mellan tågets låggolvsdel och sittplats-salongerna i tågets båda ändar finns en trappa. 
 • Cyklar kan inte medtagas ombord på Kustpilen. 
 • Hela tåget är rökfritt. 
 • Hela tåget är luftkonditionerat. 
 • Vid varje plats finns tillgång till eluttag 220 V.
 • Toalett finns ombord i anslutning till handikapplats.