Närtrafik i Kalmar tätort - KLT

Närtrafik i Kalmar tätort

Här hittar du information som beskriver Närtrafiken i Kalmar tätort.

Kalmar tätort

I Kalmar tätort går Närtrafiklinjerna 421 samt 422. Dessa är både beställningsbara och linjelagda, vilket betyder att du både kan beställa din resa och bli hämtad vid t.ex. din bostad (om den ligger i ett "Närtrafikområde"), och/eller kan stiga på vid en hållplats samt längs med färdvägen. Linje 421 och 422 går efter en bestämd tidtabell men med generösa luckor mellan tiderna, för att de ska ha tid att hämta upp resenärer som beställt sin resa.

För att se vilka dagar och tider du kan åka med linje 421 samt 422, se information under Tidtabeller.   

  • Resor på vardagar måste beställas senast en timme före avfärd. Resor under helg bokas senast den sista helgfria vardagen innan helg.

  • Du kan beställa obegränsat antal resor.
  • Vid beställning av resa kan du bli hämtad vid en bestämd mötesplats (t ex din bostad) om du befinner dig i ett "Närtrafikområde" (se gulmarkerade områden i kartan i tidtabellen).
  • Precis som med vanlig linjetrafik kan du kliva på vid hållplatserna eller utmed färdvägen för linje 421 och 422. Då vinkar du till dig bussen, så stannar den så nära som möjligt där det är säkert att stanna.