Öresundståg - KLT

Öresundståg

Med Öresundstågen kan du bekvämt ta dig mellan Kalmarsund och Öresund.

Trafiken drivs av länstrafikbolagen Blekingetrafiken, Hallandstrafiken, Kalmar Länstrafik, Länstrafiken Kronoberg, Skånetrafiken, Västtrafik och Trafikstyrelsen i Danmark. Trafiken utförs av Transdev.

Det är respektive trafikbolag som har ansvaret mot dig som resenär.
Reklamationer och resegarantier skickas inom 30 dagar till följande:

 • Reser du med enkelbiljett skickas resegarantin till trafikhuvudmannen för det län där resan startade.
 • Reser du med resperiod skickas resegarantin till den trafikhuvudman du har köpt resperioden av.

Inga köp ombord på Öresundstågen

När du går på Öresundstågen i Kalmar, Nybro och Emmaboda kan du inte köpa några biljetter eller produkter ombord från den 9 december 2012.
Se till att du har biljett när du går ombord på tåget.

Biljetter köper du här:

 • På Kalmar länstrafiks försäljningsställen i Kalmar, Nybro och Emmaboda kan du över disk köpa biljetter och övriga produkter. Du betalar med bankkort eller kontanter.
 • I våra biljettautomater på stationerna utmed spåret. Både i de gröna Quickomaterna (resor inom Kalmar län) och i de grå Sydtaxeautomaterna (resor över länsgräns) köper du enkelbiljetter och betalar med bankkort eller Reskassa. Du kan även återladda ditt Resekort med Reskassa eller resperiod.
 • I vår mobilapp MobiTime kan du köpa enkelbiljetter på sträckan Kalmar - Nybro - Emmaboda.
 • På Öresundstågens hemsida, www.oresundstag.se, kan du förköpa enkelbiljetter.

Resa inom Kalmar län

Angående giltigheten på biljetter och kort på Öresundstågen inom Kalmar län (resorna Kalmar - Nybro - Emmaboda och omvänt) gäller Kalmar länstrafik-taxan.

Resa över länsgräns

Angående giltigheten på biljetter och kort på Öresundstågen över länsgräns till/från Blekinge län och Kronobergs län gäller Sydtaxan.

Biljettgiltigheter på Öresundståg

 • Länstrafikbolagens produkter (endast inom respektive län)
 • Samtliga Sydtaxe-produkter (endast över länsgräns)
 • Resplusbiljetter
 • SJ:s årskort med resplustillägg
 • Samtliga typer av InterRail-kort (köpta utomlands, men giltiga i Sverige)

Observera att SJ-biljetter inte gäller på Öresundståg.

Regler i Skåne och Danmark

 • Tänk på att du inte heller kan betala ombord på Öresundstågen i Skåne och Danmark. Biljetter i Skåne och Danmark köper du enklast i automaterna på respektive station. Tänk på att det bara går att köpa biljetter med bankkort.
 • Tänk på att du räknas som vuxen i Danmark redan vid 16 års ålder, istället för vid 20 års ålder som i Sydtaxan. Är du mellan 16-19 år gäller Sydtaxans åldersrabatter och Duo/familj-regler bara till Malmö, inte till Köpenhamn.

Giltighet i Köpenhamn

En Öresundsbiljett till Kastrup/Köpenhamn (F/L) gäller endast i zon 1, 3 och 4, således alltså inte i zon 2.
För zonkarta Köpenhamn, ladda ner pdf här.
För zonkarta Helsingör, ladda ner pdf här.

Borttappade saker

Om du tappar bort något på Öresundstågen tas detta i regel om hand och registeras av företaget Hittegods Sverige.
Du ringer Malmö-avdelningen på tel 0722 - 03 20 27 eller 0722 - 03 20 28 samt Göteborgs-avd tel 0722 - 03 20 25 eller 0722 - 03 20 26.
Eller besök deras hemsida: www.hittegodssverige.se

Ledsagning, tågbyte i Alvesta

För bokning av ledsagning vid tågbyte i Alvesta ringer du Länstrafikens Kundcenter på telefon 0771 - 76 70 76. Deras öppettider är helgfri måndag-fredag 06:00-19:00, lördagar 08:00-14:00 och söndagar 12:00-18:00.