Resor över länsgräns - KLT

Resor över länsgräns

När du reser mellan Kalmar län och grannlänen kan det skilja mellan regler och giltigheter. Här hittar du mer information om vad som gäller.

Beroende på vilket av länen i södra Sverige du vill resa till eller från gäller olika förutsättningar, även om regler, produkter och giltigheter i stort sett är lika inom hela Sydtaxan.

Mellan Kalmar län och... Tåg Buss
Blekinge län Sydtaxa Sydtaxa
Jönköpings län Sydtaxa Sydtaxa
Kronobergs län Sydtaxa Sydtaxa
Östergötlands län Kustpilen-taxa Kustpilen-taxa

Resplus-biljett

Med en Resplusbiljett samlar du hela resan på en och samma biljett, oavsett hur eller med vilket länstrafikbolag du reser. I Resplusbiljetten ingår också en "komma fram-garanti", vilket innebär att trafikföretagen tar ett gemensamt ansvar för att se till att du kommer fram till slutmålet för din resa.