Sydtaxan - KLT

Sydtaxan

Sydtaxan är ett samarbete mellan länen i södra Sverige (Blekinge, Halland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Skåne) du kan resa över länsgränserna med samma kort och gemensamma produkter, priser och resevillkor.

SydtaxaKLT:s Resekort Sydtaxa (se bilden) är det som gäller för resor över länsgräns till/från Blekinges, Jönköpings, Kronobergs, Hallands och Skåne län och även på Öresundståget till Göteborg via Lund. Det är samma typ av kort som heter Resekortet i Blekinge län, Hallands län, Jönköpings län och Kronobergs län samt Jojo-kortet i Skåne län.

Det finns fortfarande mindre skillnader i Sydtaxan vad gäller giltigheter i och mellan de olika länen. Se exakta giltigheter för respektive län här:

Mellan Östergötlands län och Kalmar län används KLT:s vanliga Resekort:

 

Annorlunda från när du reser inom Kalmar län

Tänk på att det fortfarande är KLT:s vanliga Resekort och KLT:s egna priser, produkter och regelverk som gäller när du reser inom Kalmar län.