Till/från Jönköpings län - KLT

Till/från Jönköpings län

Sydtaxan för resor över länsgräns mellan Kalmar län och Jönköpings län gäller både buss- och tågtrafik.

Följande trafik går mellan Kalmar län och Jönköpings län och där gäller Sydtaxan för alla resor över länsgräns:

 • LINJE 325
  Vimmerby - Mariannelund - Eksjö
 • LINJE 327
  Hultsfred - Silverdalen - Lönneberga - Mariannelund 
 • LINJE 344
  Hultsfred - Järnforsen - Vetlanda

Regler och giltigheter

Resekort Sydtaxa

 • Glöm ej att skriva ut ett inspektionskvitto på försäljningsstället eller ombord på bussen när du aktiverar din Resekortet resperiod. På kvittot står aktiveringsdag för resperioden. Resekortet Sydtaxa och inspektionskvittot räknas tillsammans som ett giltigt färdbevis.
 • Du reser fritt vidare med buss i avgångs- och ankomstzonen utan extra kostnad, vid uppvisande av giltigt färdbevis. (I avgångszonen krävs alltså att du på förhand har t.ex. tågbiljett i mobilen, utskriven tågbiljett eller 30-dagarskort tillsammans med utskrivet inspektionskvitto att visa upp.) 

Här och så här köper du Sydtaxe-produkterna

 • Försäljningsställen
  På JLT:s försäljningsställen samt KLT:s försäljningsställen i Hultsfred, Vimmerby, Västervik och Oskarshamn. På försäljningsställena kan du ladda Reskassa och köpa Resekortet period mellan Kalmar län och Jönköpings län.
  Du kan dock ej köpa enkelbiljetter.
  Försäljningsställena tar emot både kontanter och bankkort.
 • Ombord på bussarna
  Det varierar på vilket sätt du kan betala din produkt ombord. Fråga föraren om du är osäker.

Anslutningsresor

När du åker i Sydtaxesystemet reser du anslutningsresor utan extra kostnad i avgångs- och ankomstzonen. Gör du en anslutningsresa från en annan del av Kalmar län reser du den resan med KLT:s vanliga Resekort för resor inom Kalmar län.

Ex: Gullringen - Jönköping
Du reser Gullringen - Vimmerby med KLT:s vanliga Resekort och sedan Vimmerby - Jönköping med KLT:s Resekort Sydtaxa alternativt Jönköpings Länstrafiks Resekortet.