Nattstopp - KLT

Det här är Nattstopp

Nattstopp är en möjlighet för dig som reser ensam att själv få stiga av mellan två ordinarie hållplatser längs bussens linjesträckning där du känner dig trygg.

För dig som reser själv efter klockan 21.00 på kvällen kan du begära Nattstopp, för ett tryggare resande. Nattstopp erbjuds i hela Kalmar län längs bussens vanliga linjesträckning, till och med sista turen. Bussföraren avgör om det är trafiksäkert för dig att kliva av på önskad plats, mellan två ordinarie hållplatser. 

Gör så här:

  • Begär nattstopp senast vid hållplatsen innan, men allra helst redan vid påstigning, av Bussföraren.
  • Är det trafiksäkert släpps du av vid framdörren hos föraren. Det är bara du som kliver av. 

Historien om Nattstopp

Nattstopp drevs först på försök under 1 år i vissa områden inom Kalmar tätort. Effekten av Nattstopp mättes före och efter försöksperioden genom frågor kopplade till polisens trygghetsundersökningar. För de områden där Nattstopp prövades framgick tydligt att andelen som uppgav att de avstår att resa med kollektivtrafiken kvällstid har minskat kraftigt. Nattstopp är sedan 2010 permanentat i hela Kalmar län vilket innebär att du kan begära Nattstopp på alla linjer inom i länet efter klockan 21.00.