Vid hållplatsen - KLT

Tala hållplatsspråket

Som i alla relationer är kommunikation viktig. Ett ögonkast, en vinkning, ett leende eller ett steg framåt så att motparten förstår. Det är precis likadant för dig som väntar på bussen vid en hållplats.

Alldeles för ofta blir det missförstånd mellan väntande resenärer och föraren i bussen. Ibland stannar bussen helt i onödan och ibland kör bussen bara förbi. Så vill vi ju inte ha det. Men det handlar nästan alltid om bristande kommunikation mellan förare och väntande resenärer.

För att inte föraren ska missförstå dig vid hållplatsen är det jätteviktigt att du tydligt visar att du vill följa med bussen. Det underlättar för föraren om du även signalerar de gånger du inte vill följa med.

Speciellt viktigt är det att synas under den mörka årstiden. Då är det bra med en reflex, en lampa eller en viftande mobiltelefon: Det vill säga något med ljus som rör på sig i mörkret.

Vi bad Bosse om några bra tips kring hur man ska agera vid hållplatsen, att lära ut det speciella hållplatsspråket. Testa om du känner igen någon rörelse. Och viktigast av allt, lär dig rörelserna, så att föraren förstår om du ska med eller inte. Vi lovar att hålla bättre koll!

Lycka till!