Så här betalar du - KLT

Så här betalar du

Här presenterar vi de betalsätt som gäller för Serviceresor. Hur du betalar din resa kan variera. 

Så här betalar du din färdtjänstresa

Kostnaden för resan är densamma som inom den linjelagda kollektivtrafiken. Det som däremot skiljer är att du vid en serviceresa kan betala både med betalkort och med kontanter. Utöver det kan du även betala resan med Reskassa liksom med en 30-dagars resperiod. Läs mer om Reskassa och 30-dagars resperiod. 

Så här betalar du din riksfärdtjänstresa

Om du ska resa med linjelagd buss eller servicefordon kan du betala med betalkort eller med Reskassa. I servicefordonen gäller även kontanter. Om din resa omfattar flyg eller tåg får du en faktura hemskickad. 

Om du har beviljats resa med linjelagd trafik kan du även köpa din och ledsagarens biljetter och därefter sända in kvittot till oss och få ut ersättningen i efterhand. 

Priset fastställs av regeringen och motsvarar reskostnader i 2:a klass. 

Så här betalar du din sjukresa

Sjukresan kan i linjetrafiken betalas med betalkort eller med den kupong som följer med vårdbesökets kallelse. Har du ingen kupong betalar du resan själv och får ersättning i efterhand. För att få ersättning skickar du in en reseblankett, som du får från vårdenheten du besökt, tillsammans med biljetten. 

Är sjukresan förbeställd till servicefordon eller närtrafik kan du betala med betalkort, kontanter eller Reskassa

Hantering av kontanter

På grund av säkerhetsskäl vill vi på Kalmar länstrafik inte ha för mycket kontanthantering på våra servicefordon, men då en del av våra kunder föredrar att betala med kontanter så tillhandahåller vi också den möjligheten. Mängden kontanter gör dock att vi inte kan växla allt för höga belopp. Högre valörer än närmaste hundra kronor kan vi inte garantera att vi kan ge tillbaka växel på.