Reskassa för Serviceresor & Närtrafik - KLT

Reskassa för Serviceresor & Närtrafik

Med Reskassa i färdtjänsten och Närtrafiken får du ett lägre pris. Reskassa fungerar även vid sjukresor och riksfärdtjänstresor men då till ordinariepris. 

Reskassa för serviceresor och Närtrafik skiljer sig delvis från Reskassa som används på bussar och tåg. 

Så här laddar du din Reskassa:

1. Sätt in valfritt belopp mellan 100 kronor och 3000 kronor på bankgiro 818 - 7437 (endast jämna hundratal). Reskassan får inte överskrida 3000 kronor totalt. 
2. Ange ditt personnummer som OCR-referens. Tio siffror i följd.
3. Beloppet registreras på din Reskassa inom 3 bankdagar. 

Ring KLTs kundtjänst för serviceresor på 010 - 21 21 021 för att få veta saldot på din Reskassa. 

Reskassan för serviceresor och Närtrafik kan ej överlåtas, utan är personlig.

Vid dödsfall återbetalas Reskassan utan administrativ avgift. Men om man vid andra fall vill ha tillbaka Reskassan tas en administrativ avgift ut på 30 kronor.