Ansök om tillstånd - KLT

Ansök om tillstånd

För att ansöka om tillstånd för att beställa färdtjänstresor tar du kontakt med våra färdtjänsthandläggare. Kontaktuppgifter hittar du till höger.

När vi tagit emot ansökan handläggs ärendet av oss. I vissa fall kan ett medicinskt utlåtande begäras in.

Om du ansöker åt en annan person ska en fullmakt skickas in. Se exempel på fullmaktsblankett till höger. God man eller förvaltare ska bifoga en kopia på förordnandet vid första ansökningstillfället eller om ändring sker.

 

Förtydligande - Ansöka om färdtjänst

På grund av att en ny struktur är under bearbetning, så är det för tillfället inte möjligt att ladda ner ansökningsblankett eller ansöka om färdtjänst via webbformulär. För att ansöka om färdtjänst ringer du våra färdtjänsthandläggare, så skickar de ut en ansökningsblankett, se kontaktinformation i rutan till höger.