Om Färdtjänst - KLT

Om Färdtjänst

Färdtjänst är till för dig som på grund av funktionsnedsättning har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand och/eller resa med allmän kollektivtrafik.

Funktionsnedsättningen kan vara både fysiskt och psykiskt och det måste handla om en varaktig nesättning, minst 3 månader, för att berättigas färdtjänsttillstånd. Färdtjänst är däremot inte en ersättning för egen bil, avsaknad av körkort eller istället för avsaknad av linjelagd kollektivtrafik. 

Användning av färdtjänst

Du kan använda färdtjänsten för exempelvis resor till arbete eller service så som handel och frisör. Gäller inte för resor till och från sjukvård. Färdtjänsten innebär främst en resa i den egna kommunen, där du är folkbokförd. I Kalmar län ingår även resor som sträcker sig 4 mil från kommungränsen in i annan kommun. För längre resor gäller Riksfärdtjänst. 

Du kan resa dygnet runt men alla resor måste beställas i förväg via vår kundtjänst för Serviceresor.

Individuellt tillstånd

Färdtjänsttillståndet är individuellt och kan se olika ut för olika personer. Tillstånden formas efter just dina möjligheter efter fyra olika modeller. 

  • A - Resenären klarar till största del av att resa med allmänna kommunikationer och endast för vissa resor har behov av färdtjänst. Tillståndet gäller ett visst antal resor.
  • B - Resenären kan använda sig av allmänna kommunikationer om resa till hållplats anordnas, dock inte grundat på bristfälliga kommunikationer.
  • C - Resenären har fritt antal resor med bil alternativt minibuss.
  • D - Resenären kan enbart resa med specialfordon.

Observera att samtliga tillstånd kan innehålla föreskrifter om att vissa resor ska ske med allmänna kommunikationer, vilket därav innebär individuella begränsningar.

När tillståndet har gått ut

Tillstånd till färdtjänst beviljas alltid för begränsad tid. När giltighetstiden har gått ut behöver du göra en ny ansökan för att vi ska kunna utvärdera och eventuellt justera tillståndets innehåll. Du ser själv till att ta kontakt med våra handläggare för att få en ny prövning när det är dags.

Priser för en färdtjänstresa

Kostnaden för en färdtjänstresa är densamma som avgiften för att resa med den allmänna kollektivtrafiken.Vid beställning av resa samma dag kan det tillkomma en extra avgift motsvarande resa i en zon.

Du kan betala resan på två olika sätt

Du kan betala din färdtjänstresa kontant till föraren innan avresan eller med hjälp av en Reskassa hos Kalmar länstrafik. Reskassan laddar du med jämna hundratal (mellan 100 - 3 000 kronor). När du sedan gör din resa dras priset från din Reskassa.

Ledsagare och medresenär

Om du behöver hjälp under resan kan du ansöka om ledsagare. Det innebär att du gratis får ta med dig en person som hjälper dig under resan. I mån av plats är det också möjligt att resa tillsammans med en medresenär. Medresenären betalar lika mycket som du själv. Ledar-, signal- eller servicehund är tillåten att ta med på resan.

Personal i tjänst reser gratis och har rätt att få följa med på resorna. Det kan exempelvis vara en personlig assistent eller annan behörig person.

Service Extra

I ditt färdtjänsttillstånd ingår rätt att få hjälp från och till fastighetens entré samt hjälp i och ur fordonet. Om du behöver lite mer hjälp, som till exempel till din lägenhetsdörr eller att chauffören bär dina kassar kan du ansöka om Service Extra. Du kan även köpa till denna extra hjälp för enstaka resor och kostnaden är då som för en resa i en zon.

Resa i annan kommun (RIAK)

Du som har färdtjänsttillstånd kan använda tjänsten i alla Sveriges kommuner. Det kan gälla tillfälliga vistelser på grund av studier, semester eller liknande.

Antalet resor är begränsade till 4 enkelresor per vecka. Resorna bokas som vanlig färdtjänst.

Tider för resa

Du får använda färdtjänst dygnet runt. Det kan dock vara svårt att få fram fordon under vissa tider på dygnet. 

Skjuta på en bokad tid för resa

Resenärer med samma eller närliggande resmål får vara beredda på samåkning. För att vår kundtjänst ska kunna samordna alla beställda resor, kan du få åka upp till 60 minuter tidigare eller senare än då du först hade önskat. Men observera att det inte gäller om ändamålet med resan styrs av en viss fastställd tid.

Husdjur

Har du ledar-, signal- eller servicehund får du ta med den på dina resor. Övriga husdjur får inte tas med, eftersom övriga medresenärer kan ha allergier.

Stopp under resan

På grund av samordningen och kvaliteten för de övriga resenärerna kan du inte ta några uppehåll under själva resan, inte ens kortare uppehåll vid t ex apotek eller gravplats.

Bagage

På resan får du ta med dig inhandlade varor för personligt bruk samt nödvändiga hjälpmedel. Övriga varor kan nekas på grund av minskade möjligheter till samordning. Om varorna är större eller fler än man rimligtvis kan bära, kan de inte tas med.

Om du inte är nöjd med vårt beslut

Om du inte får tillstånd till färdtjänst eller annan tilläggstjänst, finns möjlighet att överklaga beslutet till allmän förvaltningsdomstol. Om du önskar kan du få hjälp av Kalmar länstrafiks handläggare.

Om vårt ansvar

Som regional kollektivtrafikmyndighet har Landstinget i Kalmar län ansvaret för färdtjänst och riksfärdtjänst för samtliga kommuner i Kalmar län.

Detta gäller både myndighetsutövning (att bestämma vem som har rätt till färdtjänst och riksfärdtjänst) och utförande (beställning och transport). Reglerna för färdtjänst och riksfärdtjänst är lika oavsett i vilken av länets kommuner du är folkbokförd.