Ansök om tillstånd - KLT

Ansök om Riksfärdtjänsttillstånd

Här kan du ansöka om tillstånd för att beställa riksfärdtjänstresor.

Du kan använda dig av webbformuläret här nedan eller ladda ner blanketten som du hittar till höger vilken du fyller i och postar till oss.

Ansök om tillstånd senaste 3 veckor innan tänkt avresedag och 5 veckor om resan är tänkt att göras under jul- och nyårshelgen.

När vi tagit emot ansökan handläggsärendet av oss, våra handläggaren kan också hjälpa dig med din ansökan. I vissa fall kan ett medicinskt utlåtande begäras in.

Om du ansöker åt annan person ska en fullmakt bifogas till ansökan. Se exempel på fullmaktsblankett till höger. God man eller förvaltare ska bifoga en kopia på förordnandet vid första ansökningstillfället eller om ändring så sker.

Kunduppgifter
 
Typ av ansökan
Medresenärer (ej ledsagare) måste betala för resan enligt aktuell taxa.
 
 
Funktionshinderinformation
 
 
Reseinformation

Framresa:

Ange mellan vilka adresser som framresan ska ske:

Återresa:

Ange mellan vilka adresser som återresan ska ske:

Bagage:

Ange bagage som ska medföras på resan:
Mått på fällbar rullstol
OBS! Teknisk beskrivning ska bifogas vid första ansökan samt vid erhållande av ny rullstol.
Mått på ej fällbar rullstol
OBS! Teknisk beskrivning ska bifogas vid första ansökan samt vid erhållande av ny rullstol.
Mått på lätt rullstol
OBS! Teknisk beskrivning ska bifogas vid första ansökan samt vid erhållande av ny rullstol.
Mått på tung rullstol OBS! Teknisk beskrivning ska bifogas vid första ansökan samt vid erhållande av ny rullstol.

Syfte:

 
Övriga uppgifter