Sjukresekuponger - KLT

Sjukresekuponger

I kallelsen från vårdinrättning medföljer kuponger som ger dig fri resa med länets kollektivtrafik (buss och tåg) mellan bostadsorten och vårdinrättningen.

Kupongen ger dig som patient och en ledsagare gratis sjukresa till och från vårdbesöket. Du kan endast resa den dag som står på kupongen, det vill säga dagen för ditt vårdbesök. Tillsammans med kupongen behöver du också kunna visa upp giltig legitimation för ombordpersonalen.

Kupongen är giltig för resor inom Kalmar län, reser du till/från en ort utanför länet kan du skicka in dina biljetter i efterhand och få ersättning. 

Reser du med SJ-tåg mellan Kalmar-Nybro-Emmaboda måste kupongen ersättas av en enkelbiljett innan ombordstigning. Detta gör du på Kalmar länstrafiks Biljettförsäljning i Kalmar, Nybro eller Emmaboda. Reser du däremot med Krösatåg eller Öresundståg så behöver du inte ersätta kupongen med en enkelbiljett.

Även vårdpersonal kan skriva ut kuponger via Kalmar länstrafiks hemsida, genom att ansöka om företagskonto på "Mina Sidor". Ansök här.

Resekupongen är giltig tillsammans med legitimation

När du reser med sjukresekupong måste du kunna uppvisa giltig legitimation för ombordpersonalen.