Ensam resenär ombord på en regionbuss

Ombord

Det kommer även i framtiden vara möjligt att köpa biljetter ombord på Kalmar länstrafiks fordon - buss och tåg.

På grund av coronapandemin är det just nu inte möjligt att köpa biljetter ombord på våra stora bussar (2 dörrar eller fler). 

Köp av biljetter ombord på bussarna?

När vi får lov att öppna framdörrarna på våra bussar kommer det återigen vara möjligt att köpa biljetter ombord. När dörrarna öppnar för påstigning vid föraren kommer du kunna köpa enkelbiljett och 24-timmarsbiljett ombord.

Ska du resa med våra tåg?

Klicka här för att läsa mer om hur du köper biljett samt vilka biljetter som är giltiga på våra tåg.

Här kan du köpa 30-dagarsbiljett och Seniorbiljett:

Hur får jag tag på ett resekort?

Läs mer om resekortet här.

Blippa resekort och biljett i appen på våra bussar

Biljetter i appen "Kalmar länstrafik" samt biljetter på ett resekortet ska blippas i biljettläsaren vid ombordstigning. Detta kan göras först när framdörrarna på de stora bussarna (2 dörrar eller fler öppnas), undantag är stadsbussarna i Kalmar.

Bild som visar hur du blippar en biljett i appen   Bild som visar hur du blippar ett resekort

Blippa vid mittdörren på stadsbussarna i Kalmar

På stadsbussarna i Kalmar har biljettläsare installerats vid mittdörren. Det innebär att biljetter i appen "Kalmar länstrafik" samt biljett på ett resekortet ska blippas vid ombordstigning.

Vilka biljetter kan jag köpa ombord?

Uppdaterad 14 januari 2021