Hittegods

Har du tappat eller glömt kvar något på bussen eller tåget? I listan nedan guidar vi dig rätt.

Vi har ingen samlad hantering av föremål som glömts ombord. För tåg kontakta Transdev (Kustpilen), Hittegods Sverige (Öresundståg) eller Tågkompaniet (Krösatåg). För buss kontakta trafikföretaget som körde bussen. Se kontaktinformation nedan.

Hittar du själv något som en medresenär har glömt kvar, lämna det till personalen ombord eller bussföraren.

Kustpilen (Kalmar - Linköping och Västervik - Linköping)

Telefon: 013-473 80 53

Måndag - fredag kl. 11.00-14.00

Krösatåg (Kalmar - Emmaboda och Emmaboda - Karlskrona)

Telefon: 0730-74 89 81

Måndag - fredag kl. 09.00-12.00

E-post: hittegodsK@krosa.tagkompaniet.se

Öresundståg (Kalmar - Växjö - Köpenhamn)

Hittegods Sverige

Telefon: 0722-03 20 28

Måndag - fredag kl. 11.00-17.00

E-post: hgs.malmo@gmail.com

Hemsida: http://hittegodssverige.se/information.html

Landsbygdsbuss

Ta kontakt med vår kundtjänst på telefonnummer: 010-21 21 000 mellan klockan 07.00-22.00 på vardagar och 08.00-22.00 på helger så hjälper vi dig.

Stadsbuss

Stadsbuss i Kalmar, kontakta Bergkvarabuss: 0480 - 42 45 00
Stadsbuss i Oskarshamn, kontakta Flexbuss hittegods.kalmar@flexbuss.se
Stadsbuss i Västervik, kontakta Bivab (Sönebuss i Västervik) 0490 - 130 00

Serviceresa

Har du tappat något på en färdtjänstresa eller sjukresa?

Ta kontakt med vår kundtjänst för serviceresor på telefonnummer: 010-21 21 021 mellan klockan 07.00-18.00 för sjukresa och klockan 08.00-16.30 på vardagar och 08.00-15.00 på helger för färdtjänst så hjälper vi dig.

Närtrafik

Har du tappat något på en Närtrafikresa?

Ta kontakt med vår kundtjänst på telefonnummer: 010-21 21 000 och välj menyval 3. Kundtjänst har öppet mellan klockan 07.00-18.00 på vardagar och klockan 08.00-22.00 på hegler.

Kvarglömt på stationer

Har du upptäckt kvarglömda saker på järnvägsstationer eller andra offentliga utrymmen vid stationer, terminaler och hållplatser? Kontakta Polisens hittegods.

Uppdaterad 30 januari 2019