77 % av resenärerna tycker mycket eller ganska bra om vår app

Mellan den 25 – 27 maj genomfördes en undersökning på Kalmar länstrafiks bussar.

Undersökningen utfördes via Wi-Fi nätet på bussarna och frågade resenärerna vad de tyckte om vår app Kalmar länstrafik. Totalt inkom 2 796 svar.

Svaren från undersökningen:

Vad tycker du om vår app Kalmar länstrafik?

Mycket bra 49 %
Ganska bra 28 %
Varken eller 8 %
Ganska dålig 4 %
Mycket dålig 3 %
Vet ej 8 %

 

Uppdaterad 1 juni 2021