Biljettpriser för år 2022

Här hittar du biljettpriser som gäller från och med den 1 januari 2022.

Den 1 januari 2022 sker en prisjustering på Kalmar länstrafiks biljetter. Justeringen ligger i snitt på 2,5 % jämfört med tidigare år. För enstaka biljetter kan prisjusteringen vara lägre eller högre. 

Kalmar länstrafiks biljettpriser baseras på ett stort antal variabler och faktorer som årligen kräver en översyn och uppdatering.

Biljettpriser från 1 januari 2022

Uppdaterad 30 november 2021