En Närtrafiksbuss i Kalmar innerstad

Kontantfritt i serviceresor och närtrafik den 1 januari 2020

Från och med den 1 januari 2020 kommer det inte vara möjligt att betala med kontanter för resor med färdtjänst, riksfärdtjänst, sjukresor och närtrafik.

Sedan en lång tid tillbaka är den linjelagda kollektivtrafiken och sjukvården kontantfri, från den 1 januari 2020 kommer även serviceresorna och närtrafiken vara kontantfria. Det kommer fortsatt efter den 1 januari 2020 vara möjlighet att betala med reskassa (för serviceresor), 30-dagarsbiljett och faktura.

Under finns en lista som visar vilka betalmedel som är giltiga för respektive resa.

Betalmedel för resor med färdtjänst, riksfärdtjänst, sjukresor och närtrafik.

Färdtjänst

Riksfärdtjänst

30-dagarsbiljett för färdtjänst Reskassa för serviceresor
Reskassa för serviceresor Betalkort ombord
Betalkort ombord Faktura
Faktura  

 

Sjukresa

Närtrafik

Reskassa för serviceresor Köp biljett i vår app
Faktura 30-dagarsbiljett
  Reskassa
  Betalkort ombord

Du kan läsa med om serviceresor här.

Uppdaterad 30 oktober 2019