Linjepåverkan under Kalmar Grand Prix 2019

Under finns information om förändrade körvägar för busslinjer i Kalmar stad under dagarna då Kalmar Grand Prix går av stapeln, 2-4 augusti.

All trafik körs enligt ordinarie turer men får justerade linjesträckningar. Busslinjer som berörs av tävlingarna och där med förändringarna är 101, 105, 160, 401, 405, och 411. 

  • Södra Kanalgatan är avstängd under alla tävlingsdagar. Fredag mellan 18:00 - 21:30, lördag mellan 12:30 - 13:30 och 16:00 - 17:30 samt söndag mellan 10:30 - 16:00
  • Hållplats Universitetskajen trafikeras inte fredagen den 2/8 mellan 18:00 - 21:30. Linje 121, 131, 401, 403 och 500 kör via järnvägsövergången vid södra vägen till och från Kalmar C.
  • Gröndalsvägen är även avstängd under lördagen den 3/8 mellan 12:30 -13:30 samt 16:00 – 17:30
  • Norra vägen på sträckan Chokladfabriken- Lindsdal samt Ängöleden är avstängd under lördagen den 3/8 mellan 12:30 -13:30 samt 16:00 – 17:00.

Under i, frågor och svar, kan du se hur linjesträckningarna förändras per linje under tävlingsdagarna.

Frågor och svar

Uppdaterad 2 juli 2019