Stadsbuss i linjetrafik i Kalmar stad

Nöjdare kunder i kollektivtrafiken

Både bland resenärer och bland allmänheten är allt fler mer nöjda med kollektivtrafiken i Kalmar län.

Det visar Kollektivtrafikbarometern för 2018 som presenterades på tisdagen. Den årliga rapporten är en sammanfattning av de månadsvisa undersökningarna av nöjdheten som görs. I Kalmar län har totalt 2 393 personer intervjuats.

85 procent säger sig vara nöjda med den senaste resan med Kalmar länstrafik. Det placerar länets kollektivtrafik på en tredje plats bland de 20 län som deltar i undersökningen. Det är den kraftigaste uppgången från föregående år i Sverige.

Störst var den sammantagna nöjdhetsökningen på 15 procentenheter bland resenärer som ofta, varje vecka/månad, åker med Kalmar länstrafik, men också i den breda allmänhetens ögon är fler nöjda med Kalmar länstrafik.

Fakta

  • Den senaste resan: 85 procent nöjda, 3:e plats (72 procent 2017, 20:e plats). Störst ökning i landet.
  • Sammantagen nöjdhet bland resenärer: 65 procent nöjda, 11:e plats (50 procent 2017, 22:e plats). Störst ökning i landet.
  • Sammantagen nöjdhet allmänheten: 52 procent nöjda, 14:e plats (46 procent 2017. 19:e plats).
Uppdaterad 8 mars 2019