Buss inväntar resenärer vid en hållplats

Punktlig kollektivtrafik i Kalmar län

Återigen anser resenärerna att Kalmar länstrafik är allra punktligast i Sverige.

Det presenteras i Kollektivtrafikbarometern för år 2021, som släpptes under torsdagen. Rapporten sammanfattar och jämför nöjdheten bland Sveriges kollektivtrafiksresenärer och allmänheten. I Kalmar län är det 3 083 personer som intervjuats under år 2021.

94 procent av de tillfrågade i länet anser att kollektivtrafiken är punktlig, det vill säga att den är framme senast fem minuter efter angiven ankomsttid.

Det är positivt att de resenärer som fortsatt reser med oss kan förlita sig på kollektivtrafiken i hög utsträckning. Vi påverkas fortfarande av pandemin och hoppas att fler resenärer återvänder till kollektivtrafiken när smittläget förbättras säger Christer Holmgren, trafikdirektör vid Kalmar länstrafik.

Kollektivtrafiken har under coronapandemin varit en av flera branscher som drabbats hårt av restriktioner och rekommendationer. Detta märks tydligt när det kommer till resandet med Kalmar länstrafik under fjolåret. Kollektivtrafikens andel av det motoriserade resandet i länet landade på sju procent år 2021 vilket kan jämföras med nio procent 2020 och 14 procent 2019. Utvecklingen är inte unik för Kalmar länstrafik utan samma mönster kan ses i hela landet.

Kalmar länstrafik har däremot fortsatt höga nöjdhetssiffror utifrån ett nationellt perspektiv. 82 procent var nöjda med den senaste resan med Kalmar länstrafik år 2021 och när det gäller kundnöjdhetsindex ligger länstrafiken över riksgenomsnittet. Kalmar länstrafik får även höga betyg för bekvämligheten ombord samt att det är rent och snyggt i fordonen.

Kollektivtrafikbarometern är en branschgemensam kvalitets- och resvaneundersökning som drivs och utvecklas av Svensk Kollektivtrafik. Totalt är det 22 kollektivtrafikorganisationer som deltar i undersökningarna som genomförs månadsvis och redovisas i en årsrapport.

Fakta/Resultat för Kalmar länstrafik år 2021

Kunders nöjdhet med den senaste resan: 82 procent nöjda, delad 2:a plats (84 procent 2020, 5:e plats).

Sammantagen nöjdhet bland resenärer: 66 procent nöjda, delad 5:e plats (65 procent 2020, 8:e plats).

Marknadsandel av det motoriserade resandet: 7 procent av det motoriserade resandet (9 procent 2020).

Punktlighet: 94 procent nöjda, delad 1:a plats, (90 procent 2020, 1:a plats).

Det är rent och snyggt i fordonet: 80 procent 2:a plats (78 procent 2020, 4:e plats)

Det är bekvämt ombord: 74 procent delad 2:a plats (75 procent 2020, 3:e plats)

Läs mer

Relaterat på andra webbplatser

Uppdaterad 3 februari 2022