Bild som visar ett tåg samt buss vid Kalmar C

Restriktioner för långväga kollektivtrafik har avvecklats

Restriktionerna för långväga kollektivtrafik är avvecklade. Åtgärder för minskad smittspridning behöver inte längre vidtas på linjer som överstiger 15 mil.

Regeringen har beslutat att avveckla restriktionerna kopplade till långväga kollektivtrafik. Från den 15 juli ska aktörer som bedriver kollektivtrafik inte längre vidta åtgärder som minskar risken för smittspridning på linjer som överstiger 15 mil.

Det innebär att det inte längre finns några begränsningar på hur många sittplatser som får vara bokningsbara i kollektivtrafiken. Resenärer uppmanas trots detta att följa de allmänna råden kopplade till coronapandemin.

Kustpilen

Från den 15 juli är återigen 50 procent av sittplatserna ombord på Kustpilentågen bokningsbara.

  • 50 % av sittplatserna på Kustpilentågen kan inte bokas och är till för pendlare som oftast reser kortare sträckor.

Öresundståg

oresundstag.se kan du läsa hur detta påverkar Öresundståg.

Det är viktigt att du som behöver resa följer de allmänna rekommendationerna:

  • Res bara om du behöver
  • Undvik att resa i rusningstid
  • Vänta på nästa buss eller tåg om det är fullt
  • Gå eller cykla om det är möjligt
  • Sprid ut er och håll avstånd vid resor i kollektivtrafiken.
Uppdaterad 27 maj 2021