intyg för resenärer med sjukersättning

Seniorperiod även för personer med sjukersättning

Sedan 1 januari 2019 omfattar vår populära produkt Seniorperiod även dig med sjukersättning.

Erbjudandet om att få köpa Seniorperiod omfattar från årsskiftet även personer som i någon utsträckning får sjukersättning från Försäkringskassan och är folkbokförda i Kalmar län. Från och med den 1 januari tar vi emot intyg om sjukersättning så vi i gengäld kan skicka ett plastkort att ha med vid köp av Seniorperiod.

Så här gör du för att köpa din Seniorperiod:

Du med sjukersättning skickar in det intyg som visar att Försäkringskassan betalar ut sjukersättning till dig - Intyg för förmånstagare. Uppge namn, personnummer och adress och märk kuvertet med ”Seniorperiod”. Skicka till: Kalmar Länstrafik, Box 54, 579 22 Högsby.
Tillbaka får du ett plastkort från oss där ditt namn och personnummer står tryckt på baksidan av kortet. Vi skickar även med ett brev som beskriver hur kortet ska användas.

Din Seniorperiod köper du ombord på bussen eller Kustpilen-tågen eller på något av våra fasta försäljningsställen. I samband med köp visar du upp plastkortet som intygar sjukersättning tillsammans med foto-legitimation. Observera att du inte kan köpa din seniorperiod innan du fått plastkortet hemskickad av oss.
Vid ombordstigning/visering samt vid eventuell biljettkontroll visar du fortsättningsvis upp ditt resekort laddat med Seniorperiod, plastkort som intygar sjukersättning samt fotolegitimation.

Uppdaterad 8 mars 2019