Tågvärd som håller koll så att alla resenärer klivit av och på tåget

Återstart av servering ombord på Öresundståg

Serveringen ombord på Öresundståg stoppades tillfälligt under pandemin. Den planeras starta igen i december 2022.

På tågsträckorna Karlshamn och Kristianstad, Emmaboda och Hässleholm samt Göteborg och Helsingborg har det tidigare funnits servering ombord på tågen. Det är en uppskattad service med erbjudande om kaffe, dricka och lättare förtäring via den rullande serveringsvagnen.

Under covid-19 pandemin, då risken för smittspridning var stor och antalet resenärer minskade drastiskt tog man tillfälligt bort serveringen ombord.

Vi arbetar för en återstart av serveringen ombord i december år 2022. Plan är att starta enligt tidigare koncept i samband med det årliga tidtabellskiftet som sker i mitten av december.

Bidragande orsak att avvakta starten av serveringen ombord beror på osäkerhet om den framtida utvecklingen av smittspridning av covid-19 i samhället.

Uppdaterad 15 november 2021