Bussar inväntar passagerare på Kalmar centralstation

Tidtabellsskifte den 13 december 2020

Söndagen den 13 december är det dags för det nationella tidtabellsskiftet som Kalmar länstrafik årligen anpassar sin trafik till.

Tidtabellsskiftet innebär även en översyn av kollektivtrafiken i Kalmar län. Förändringarna i trafiken görs enligt trafikförsörjningsprogrammet som styr utveckling av kollektivtrafiken i Kalmar län.

Justeringarna medför att ett antal turer tillkommer men även att en del avgångar minskar och vissa linjer dras in där resandet är väldigt lågt. På vissa linjer görs linjeomläggningar utifrån ändrat resmönster eller resbehov samt omplaceras eller avvecklas vissa hållplatser.

Tidtabellen gäller från 13 december 2020 till 11 december 2021

Inga tryckta tidtabeller

Kalmar länstrafik ger ut små tryckta tidtabeller för våra större linjer och stadstrafiken. Likt tidigare år kan du skapa din egen personliga tidtabell via Kalmar länstrafiks hemsida. Den personliga tidtabellen går att få både digitalt för egen utskrift och/eller tryckt och hemskickad till brevlådan.

Förändringar

Trafikförändringarna den 13 december består främst i justering av tidslägen och viss reducering av trafik där resandet är väldigt lågt. I vår reseplanerare kan du redan nu söka efter resor efter den 13 december för att se förändringarna, reseplaneraren finns på vår hemsida samt i vår app.

Information om förändringarna för respektive kommun och linje finns även i listan nedan.

Förändringar den 13 december

Uppdaterad 19 november 2020