Trafikförändringar från och med 17 juni 2019

Måndagen den 17 juni är det dags för tidtabellsskifte, då görs förändringar i länets kollektivtrafik.

Tidtabellsskiftet innebär en översyn av länets kollektivtrafik. Förändringarna i trafiken görs enligt Trafikförsörjningsprogrammet vad gäller utveckling av länets så kallade stråk och årligen återkommande tidtabellsjusteringar. Justeringarna medför att ett antal turer tillkommer men även att turer minskas och vissa linjer läggs ner där resandet är väldigt lågt.

Längre ner på sidan i "frågor och svar" kan ni se förändringarna uppdelade per kommun samt en sammanfattning på hållplatser som dras in, tillkommer eller byter namn.

Den nya tidtabellen gäller mellan 17-06-2019 - 14-12-2019.

Frågor och svar

Uppdaterad 11 juni 2019