Bild på Ukrainska flaggan

Ukrainian passport or ID = a valid ticket for public transport in Kalmar county until 31 October

A Ukrainian passport or identity card works as a valid ticket when travelling by public transport in Kalmar county until 31 October.

Your Ukrainian passport or identity card is valid for all public transport services provided by Kalmar länstrafik, Kalmar county public transport, until 31 October. From 1 November, free travel for Ukrainian citizens with public transport in Kalmar County and southern Sweden no longer applies.

  • A Ukrainian passport or ID card is a valid ticket on all vehicles with this logotype until 31 October.

From 1 November, refugees from Ukraine who need to travel must contact the Swedish Migration Agency or buy a ticket.

Kalmar-länstrafik_buss.jpg

Krösatågen.jpg

Öresundståg.jpg

Ukrainskt pass eller ID-kort = giltig biljett för resa med kollektivtrafik i Kalmar län

Ukrainskt pass eller ID-kort räknas som giltig biljett vid resa med Kalmar länstrafik till och med den 31 oktober. Från den 1 november gäller inte längre fria resor för ukrainska medborgare med kollektivtrafiken i Kalmar län.

  • Till och med den 31 oktober kan du visa upp ditt ukrainska pass eller ID-kort på tåget eller för bussföraren på bussen.

Från och med 1 november ska flyktingar från Ukraina som behöver resa kontakta Migrationsverket eller lösa biljett.

Uppdaterad 29 september 2022