Biljettillägg

Kalmar länstrafik erbjuder resenärer möjlighet att köpa tillägg på sina biljetter. Nedan presenteras vilka tillägg som finns tillgängliga.

1:a klass-tillägg på Öresundståg och Kustpilentåg

Tillägg för 1:a klass görs i samband med köp av enkelbiljett, 24-timmarsbiljett, 30-dagarsbiljett samt 365-dagarsbiljett (365-dagarsbiljetten kan inte köpas för resa över länsgräns till/från Östergötland).

  • Tillägg 1:a klass innebär ingen platsbokning. Vid tillägg av 1:a klass får du sätta dig där det finns en ledig plats i 1:a klass.
  • 1:a klass finns tillgängligt på Öresundståg och Kustpilentåg.

Pris för tillägg 1:a klass:

Cykeltillägg

Cykel får medtagas ombord på regionbussar, Öresundståg och Krösatåg. Det går inte att boka plats för cykel och vi kan inte heller garantera att det finns lediga cykelplatser.

  • Tillägget för cykel görs i samband med köp av enkelbiljett och 24-timmarsbiljett.
  • Cykeltillägg = 1 cykel per resenär.

Här kan du läsa mer om vad som gäller för medtagande av cykel i kollektivtrafiken.

Pris för cykeltillägg:

Frågor och svar

Uppdaterad 11 februari 2021