En detaljbild på en Quickomat

Quickomat

Du kan köpa de flesta av Kalmar länstrafiks biljetter i någon av våra gröna biljettautomater, så kallade Quickomater.

Reskassa och resperioder

Resperioder som köps i Quickomaten ska aktiveras innan första resan. Det görs antingen i samband med köpet eller vid resa ombord på bussen eller Kustpilen-tågen. Du kan i Quickomaten också skriva ut en översikt på vad ditt Resekort innehåller. 

Du kan ladda din reskassa med jämna hundratal kronor. Det minsta beloppet du kan ladda med är 100 kronor och maximalt 3000 kronor. Du kan ladda ett Resekort som du redan har eller få ut ett nytt liksom betala med Reskassa. 

Det här gäller för enkelbiljetter köpta i Quickomat

  • Enkelbiljetter gäller 3 timmar från försäljningstillfället. 

  • Enkelbiljetten gäller för eventuellt byte, vilket måste ske till närmast tillgängliga förbindelse. En enkelbiljett köpt för resa inom en zon i Quickomaten gäller även för returresa, inom biljettens giltighetstid.

  • Enkelbiljetten gäller för resor inom Kalmar län samt på Kustpilen-tåg till och från Östergötland. 

Felanmälan för Quickomater

Om du vill anmäla ett fel, exempelvis om ditt kort har fastnat eller om du inte får ut din biljett, kontakta Quickomats kundservice på följande telefonnummer:
020 - 404 404

Du kan också skicka e-post till följande adress:
kundservice@quickomat.com
Uppge alltid vilken automat felet gäller.

Här hittar du Quickomaterna

Den 1 januari 2020 skedde en omplacering av Quickomaterna i länet. I listan under kan du se var Quickomaterna finns placerade.

Ort Placering
Emmaboda Järnvägsstationen, spår 1
Emmaboda Järnvägsstationen, stationshuset
Emmaboda Vid Spelcentrum
Kalmar Järnvägsstationen, stationshuset
Kalmar Järnvägsstationen, spår 1-2
Kalmar Kalmar centralstation, busshållplats läge A
Mönsterås Busstationen, stationshuset
Nybro Järnvägsstationen, spår 1
Nybro Järnvägsstationen, stationshuset
Nybro Trappan till gångtunnel
Oskarshamn Centrum, hållplats Oskarshamn centrum
Smedby Järnvägsstationen
Trekanten Järnvägsstationen
Vissefjärda Järnvägsstationen
Örsjö Järnvägsstationen
Uppdaterad 17 december 2019