I den här bilden ser vi skolbarn på skolgård

Skolbiljett

Är du elev, förälder eller jobbar du på skola? Frågor om skolbiljetter hittar du svar på här.

Skolbiljett delas ut av respektive skola till dig som är berättigade till det och går i någon av länets grund- eller gymnasieskolor.

Det finns två sorters skolbiljetter:

  • en som gäller för resor inom en kommun
  • en som gäller för resor i hela Kalmar län.

Aktuella skolbiljetter är giltiga för vårterminen 2021, skoldagar till och med kl. 23:59, under perioden 7 januari - 11 juni. Skolbiljetten är inte giltig för resa till/från lovskola.

Uppvärdering av skolbiljetter (Skolkort)

Sedan den 17 augusti 2020 är det inte längre möjligt att uppvärdera skolbiljetter (skolkort) hos Kalmar länstrafik. Detta med anledning av att vi inför ett nytt biljettsystem.

Barn och ungdomar kan nu köpa Fritidsbiljett hos Kalmar länstrafik. Läs mer om Fritidsbiljetten här.

Frågor och svar

Uppdaterad 3 maj 2021