Uppvärdera ditt skolkort

Med ett uppvärderat skolkort kan du resa på helger, lov och inom hela Kalmar län.

Du kan köpa till en uppvärdering till ditt skolkort för att kunna resa mer än bara till och från skolan. Vi hjälper till med detta hos något av våra fasta försäljningsställen. Skolkort uppvärderas per termin.

Res mer - inom kommunen

Skolkort kommun med begränsat antal resor/skoldag kan uppvärderas med obegränsat antal resor även under veckoslut och lovdagar under giltighetstiden för hela kommunen.

Pris per termin: 665 kronor

Res mer - i hela länet

Skolkort kommun med begränsat antal resor/skoldag kan uppvärderas med obegränsat antal resor även under veckoslut och lovdagar under giltighetstiden för hela Kalmar län.

Pris per termin: 1 200 kronor

Skolkort län med obegränsat antal resor

Skolkort län med begränsat antal resor/skoldag uppvärderas till skolkort län med obegränsat antal resor även under veckoslut och lovdagar under giltighetstiden.

Pris per termin: 1 000 kronor

Uppdaterad 21 februari 2019