Seniorer som intar bussen med stil

Seniorperiod

Förmånligt sätt att resa för dig som fyllt 65 år!

Seniorperioden är en 30-dagars resperiod som kan köpas av dig som är minst 65 år eller får sjukersättning från Försäkringskassan. Med seniorperioden reser du obegränsat i hela Kalmar län under 30 dagar, mellan klockan 09.00-15.00 och 18.00-00.00. Även eventuella byten måste ske mellan dessa tidsintervaller.

 • Du behöver börja använda resperioden inom 30 dagar efter inköp.
 • Seniorperioden gäller för resa med tåg och buss  i hela Kalmar län men inte i Skärgårdstrafiken och serviceresor.
 • Vid Närtrafiksresa med Seniorperioden behöver du kunna uppvisa aktiveringskvitto.
 • Seniorperioden går att låna ut (till en annan resenär som uppfyller kraven för att nyttja seniorperioden) men kan inte användas av flera resenärer samtidigt.
 • Åker du tåg på sträckan Kalmar - Nybro - Emmaboda måste du skriva ut ett produktkvitto i biljettautomaten eller hos våra försäljningsställen. Resekortet tillsammans med aktiveringskvitto gäller som färdbevis.
 • Du får ta med dig två barn under 7 år gratis.

Här köper du 30-dagars Seniorperiod

 • Ombord på buss och Kustpilen, betala med bankkort.
 • Hos våra fasta försäljningsställen, betala med bankkort eller kontanter. 

Vid köp och användning behöver du kunna visa upp fotolegitimation. Du med sjukersättning behöver kunna intyga att du erhåller ersättning från Försäkringskassan genom ett särskilt plastkort du ansöker om att få av Kalmar länstrafik.

För dig med sjukersättning

Så här gör du med sjukersättning:

 1. Du som har sjukersättning och är folkbokförd i Kalmar län, skickar in det intyg som visar att Försäkringskassan betalar ut sjukersättning till dig - Intyg för förmånstagare. Uppge namn, personnummer och adress och märk kuvertet med ”Seniorperiod”.
  Skicka till:
  Kalmar länstrafik
  Box 54
  579 22 Högsby

 2. Tillbaka får du ett plastkort från oss där ditt namn och personnummer står tryckt på baksidan av kortet. Vi skickar även med ett brev som beskriver hur kortet ska användas. 

 3. Din Seniorperiod köper du ombord på bussen, Kustpilen eller på något av våra fasta försäljningsställen. I samband med köp visar du upp plastkortet som intygar sjukersättning tillsammans med foto-legitimation.
  Observera att du inte kan köpa din seniorperiod innan du fått plastkortet hemskickat av oss.

 4. Vid ombordstigning/visering samt vid eventuell biljettkontroll visar du fortsättningsvis upp ditt resekort laddat med Seniorperiod, plastkort som intygar sjukersättning samt fotolegitimation. Frågor och svar

Uppdaterad 21 februari 2019