Bild på en buss bakifrån som står på ett torg

Regional kollektivtrafikmyndighet

Region Kalmar län är sedan 1 januari 2012 Kalmar läns regionala kollektivtrafikmyndighet

Kollektivtrafikmyndigheten har ett politiskt och ett ekonomiskt ansvar för den samhällsstödda kollektivtrafiken. Region Kalmar län fattar beslut om kollektivtrafiken genom ett trafikförsörjningsprogram. Region Kalmar län beslutar även om allmän trafikplikt vilket innebär en långsiktig garanti av trafik på viktiga sträckor.

Trafikförsörjningsprogram för Kalmar län
Trafikförsörjningsprogrammet beskriver mål och inriktning för kollektivtrafikens utveckling och är, tillsammans med budgeten, det viktigaste styrinstrumentet för den regionala kollektivtrafiken. Trafikförsörjningsprogrammet ska stå i överensstämmelse med andra viktiga styrdokument i länet som den Regionala utvecklingsstrategin och Kollektivtrafikstrategi 2050.

Kommersiell kollektivtrafik
Privata trafikföretag får fritt bedriva kommersiell kollektivtrafik på regional nivå. En anmälan om kollektivtrafik ska emellertid göras till den regionala kollektivtrafikmyndigheten.

Läs mer

Relaterat på andra webbplatser

Regional kollektivtrafikmyndighet

Öppna alla mappar Stäng alla mappar
Uppdaterad 15 januari 2020