Flera cyklar som är parkerade vid ett cykelställ

Ta med cykel ombord

Om du får ta med dig cykel ombord beror på vilken linje och vilket trafikslag du ska resa med. Här finns information om vilka regler som gäller för cykel.

Buss

 • Du kan ta med dig cykel (tvåhjulig) på våra regionbussar utrustade med cykelställ i mån av plats och max en cykel per resenär.
 • Bussarna har plats för upp till fyra standardcyklar.
 • Däremot kan du inte ta med dig cykel på stadsbussar, i Närtrafiken eller på linje 500 (Kustbussen mellan Kalmar-Karlskrona).
 • Priset för cykel är samma som för barn/ungdom.
 • Om det är fullt i cykelstället får du dessvärre invänta en senare buss


Kustpilen-tågen

 • Cykel kan inte medtagas ombord. 

Krösatågen

 • Vill du ta med cykel på Krösatågen löser du cykelbiljetten innan du kliver på via automaten på perrongen. Placera cykeln på angiven plats i tåget. 


Öresundståg

 • Vill du ta med cykel på Öresundstågen löser du cykelbiljetten innan du kliver på via automaten på perrongen. Placera cykeln på angiven plats i tåget. 

 

Övergripande information:

 • Priset för cykel är samma som för barn/ungdom.

 • Hopfällbar cykel och mikrobike räknas som handbagage och får tas med kostnadsfritt oavsett tåg eller buss. (Passagerare ansvarar själva för att fälla ihop cykeln. Vi uppskattar även om den inte är allt för smutsig.)

 • Varucykel, trehjulig vuxencykel och cykelkärror är inte möjliga att ta med ombord.)

 • Det går inte att boka plats för cykel
Uppdaterad 17 maj 2019