Närtrafik i Kalmar

I Kalmar tätort går Närtrafiklinjerna 421 samt 422.

Dessa är både beställningsbara och linjelagda, vilket betyder att du både kan beställa din resa och bli hämtad vid exempelvis din bostad (om den ligger i ett "närtrafikområde"), och/eller kan stiga på vid en hållplats längs med färdvägen. Linje 421 och 422 går efter en bestämd tidtabell men med generösa luckor mellan tiderna, för att de ska ha tid att hämta upp resenärer som beställt sin resa.

Beställ resor

Enklast beställer du din resa i vår app. Alternativt ring till vår kundtjänst på 010 – 21 21 000 för att beställa din resa. Ring oss under våra öppettider: måndag-fredag 07.00-18.00. Det går tidigast att boka din resa en vecka före avresa.

  • Resor på vardagar: Boka din resa senast dagen innan kl. 18:00. Bokning av resor på vardag efter helg måste göras senast sista helgdag kl. 17:00 (exempelvis bokning senast söndag kl. 17:00 för avresa måndag).
  • Resor under helg: Boka din resa senast kl. 18:00 sista helgfria vardagen före helg.
  • Du kan beställa obegränsat antal resor.

Var kan jag hoppa på?

  • Vid beställning av resa kan du bli hämtad vid en bestämd mötesplats (till exempel din bostad) om du befinner dig i ett "Närtrafikområde" (se gulmarkerade områden i kartan i tidtabellen).
  • Precis som med vanlig linjetrafik kan du kliva på vid hållplatserna eller utmed färdvägen för linje 421 och 422. Då vinkar du till dig bussen, så stannar den så nära som möjligt där det är säkert att stanna.

Frågor och svar

Uppdaterad 12 februari 2019