Närtrafik i Kalmar

I Kalmar tätort går Närtrafiklinjerna 421 samt 422.

Dessa är både beställningsbara och linjelagda, vilket betyder att du både kan beställa din resa och bli hämtad vid exempelvis din bostad (om den ligger i ett "närtrafikområde"), och/eller kan stiga på vid en hållplats samt längs med färdvägen. Linje 421 och 422 går efter en bestämd tidtabell men med generösa luckor mellan tiderna, för att de ska ha tid att hämta upp resenärer som beställt sin resa.

  • Om du ska beställa din resa, måste du beställa senast en timme före avfärd. (OBS! Ändring av bokningstider för resor på helger från den 1 mars 2019. Bokning för helgresor ska ske senast sista helgfria dagen innan helg från och med 1 mars. Bokning för resor på vardagar kommer inte påverkas av ändringen.)
  • Du kan beställa obegränsat antal resor.
  • Vid beställning av resa kan du bli hämtad vid en bestämd mötesplats (t ex din bostad) om du befinner dig i ett "Närtrafikområde" (se gulmarkerade områden i kartan i tidtabellen).
  • Precis som med vanlig linjetrafik kan du kliva på vid hållplatserna eller utmed färdvägen för linje 421 och 422. Då vinkar du till dig bussen, så stannar den så nära som möjligt där det är säkert att stanna.

Frågor och svar

Uppdaterad 12 februari 2019